Mieke Vogels Kieskring: Antwerpen
Voorkeursstemmen: 25.537

Aanwezigheid

Vergelijk met:

Plenair

94% 4%

Commissie

55% 15%
Aanwezigheid van Mieke Vogels
Afwezigheid met kennisgeving van Mieke Vogels
Aanwezigheid van: Gemiddelde van alle parlementsleden
Afwezigheid met kennisgeving van: Gemiddelde van alle parlementsleden

Aantal bijgewoonde vergaderingen:

Plenair
#157
Commissie (als vast lid)
#233
Commissie (als plaatsvervangend lid)
#3
Commissie (als extra lid)
#15
Samenvallende vergaderingen: 14%

Aanwezigheden per commissie

Commissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten
datum 22/11/2010 tot 14/06/2011
20% 0%
Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
datum 28/09/2009 tot nu
72% 15%
Commissie Jeugdzorg
datum 08/07/2010 tot 05/07/2011
78% 21%
Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
datum 28/09/2009 tot nu
35% 16%
Deontologische Commissie
datum 28/09/2009 tot nu
0% 0%
Commissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten
datum 25/11/2009 tot 03/03/2010
85% 7%
Zoek een Vlaams parlementslid:
Naam
Partij
Kieskring (Provincie)

Het concept ZE WERKEN VOOR JOU

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie.
Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn.

Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.

Steun: ZE WERKEN VOOR JOU

Info

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie. Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn. Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.