Wilfried Vandaele Kieskring: West-Vlaanderen
Voorkeursstemmen: 4.358

Aanwezigheid

Vergelijk met:

Plenair

98% 1%

Commissie

88% 2%
Aanwezigheid van Wilfried Vandaele
Afwezigheid met kennisgeving van Wilfried Vandaele
Aanwezigheid van: Gemiddelde van alle parlementsleden
Afwezigheid met kennisgeving van: Gemiddelde van alle parlementsleden

Aantal bijgewoonde vergaderingen:

Plenair
#165
Commissie (als vast lid)
#240
Commissie (als plaatsvervangend lid)
#127
Commissie (als extra lid)
#75
Samenvallende vergaderingen: 0%

Aanwezigheden per commissie

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
datum 28/09/2009 tot nu
88% 3%
Commissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten
datum 06/03/2013 tot nu
geen vergaderingen
Controlecommissie voor Regeringsmededelingen
datum 28/09/2009 tot nu
100% 0%
Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie
datum 28/09/2009 tot nu
100% 0%
Zoek een Vlaams parlementslid:
Naam
Partij
Kieskring (Provincie)

Het concept ZE WERKEN VOOR JOU

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie.
Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn.

Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.

Steun: ZE WERKEN VOOR JOU

Info

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie. Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn. Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.