Steve D'Hulster Kieskring: Antwerpen
Voorkeursstemmen: 1.516
Zetelt sinds: 07-07-2010

Aanwezigheid

Vergelijk met:

Plenair

98% 1%

Commissie

84% 10%
Aanwezigheid van Steve D'Hulster
Afwezigheid met kennisgeving van Steve D'Hulster
Aanwezigheid van: Gemiddelde van alle parlementsleden
Afwezigheid met kennisgeving van: Gemiddelde van alle parlementsleden

Aantal bijgewoonde vergaderingen:

Plenair
#133
Commissie (als vast lid)
#108
Commissie (als plaatsvervangend lid)
#4
Commissie (als extra lid)
#51
Samenvallende vergaderingen: 0%

Aanwezigheden per commissie

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
datum 07/07/2010 tot nu
84% 10%
Zoek een Vlaams parlementslid:
Naam
Partij
Kieskring (Provincie)

Het concept ZE WERKEN VOOR JOU

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie.
Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn.

Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.

Steun: ZE WERKEN VOOR JOU

Info

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie. Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn. Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.