Els Kindt Kieskring: West-Vlaanderen
Voorkeursstemmen: 15.882
Zetelt sinds: 01-02-2012

Aanwezigheid

Vergelijk met:

Plenair

98% 1%

Commissie

48% 25%
Aanwezigheid van Els Kindt
Afwezigheid met kennisgeving van Els Kindt
Aanwezigheid van: Gemiddelde van alle parlementsleden
Afwezigheid met kennisgeving van: Gemiddelde van alle parlementsleden

Aantal bijgewoonde vergaderingen:

Plenair
#83
Commissie (als vast lid)
#89
Commissie (als plaatsvervangend lid)
#26
Commissie (als extra lid)
#57
Samenvallende vergaderingen: 21%

Aanwezigheden per commissie

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
datum 01/02/2012 tot nu
40% 27%
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
datum 19/12/2012 tot nu
72% 17%
Zoek een Vlaams parlementslid:
Naam
Partij
Kieskring (Provincie)

Het concept ZE WERKEN VOOR JOU

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie.
Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn.

Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.

Steun: ZE WERKEN VOOR JOU

Info

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie. Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn. Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.