Mieke Vogels Kieskring: Antwerpen
Voorkeursstemmen: 25.537

Gegevens:

Politieke loopbaan:

 • voorzitter Groen! (10-11-2007 - 25-10-2009)
 • OCMW-raadslid Antwerpen (2004 - 2007)
 • gemeenteraadslid Antwerpen (1995 - 1999)
 • lid districtsraad Deurne (2007 - )
 • schepen Antwerpen (1995 - 1999)
 • volksvertegenwoordiger (fractievoorzitter 1989-1993) kiesarrondissement Antwerpen (13-10-1985 - 10-01-1995)
 • senator (13-06-1999 - 13-07-1999)
 • gemeenschapssenator (13-07-2010 - )
 • Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen (13-07-1999 - 02-07-2002)
 • Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking (03-07-2002 - 23-05-2003)
 • lid Vlaamse Raad (03-12-1985 - 10-01-1995)
 • Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Provincie Antwerpen (13-06-2004 - 07-06-2009)
  • fractievoorzitter, lid Uitgebreid Bureau (08-11-2006 - 14-11-2007)
 • Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Provincie Antwerpen (07-06-2009 - )
  • tweede ondervoorzitter Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie (16-02-2012 - )
  • vast lid Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid (28-09-2009 - )
  • vast lid Deontologische Commissie (28-09-2009 - )
  • plaatsvervangend lid Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme (28-09-2009 - )
  • plaatsvervangend lid Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen (28-09-2009 - )
  • plaatsvervangend lid Commissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (15-06-2011 - )
  • secretaris Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie (28-09-2009 - 15-02-2012)

Laatste tweets:

Zoek een Vlaams parlementslid:
Naam
Partij
Kieskring (Provincie)

Het concept ZE WERKEN VOOR JOU

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie.
Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn.

Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.

Steun: ZE WERKEN VOOR JOU

Info

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie. Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn. Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.