Wilfried Vandaele Kieskring: West-Vlaanderen
Voorkeursstemmen: 4.358

Gegevens:

Politieke loopbaan:

 • gemeenteraadslid De Haan (1988 - )
 • schepen (2006 - )
 • provincieraadslid West-Vlaanderen (1994 - 2009)
 • Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Provincie West-Vlaanderen (13-07-2009 - )
  • eerste ondervoorzitter Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (16-02-2012 - )
  • eerste ondervoorzitter Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie (16-02-2012 - )
  • vast lid Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (28-09-2009 - )
  • plaatsvervangend lid Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (28-09-2009 - )
  • plaatsvervangend lid Commissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (22-11-2010 - )
  • ondervoorzitter Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (28-09-2009 - 15-02-2012)
  • ondervoorzitter Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie (28-09-2009 - 15-02-2012)

Laatste tweets:

Zoek een Vlaams parlementslid:
Naam
Partij
Kieskring (Provincie)

Het concept ZE WERKEN VOOR JOU

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie.
Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn.

Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.

Steun: ZE WERKEN VOOR JOU

Info

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie. Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn. Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.