FAQ
Waar komen alle gegevens vandaan?

De cijfers over de aanwezigheden en parlementaire acties komen uit de verslagen van het Vlaams Parlement. De mandaten van de parlementsleden komen uit het Belgisch Staatsblad en de gegevens over het aantal keer dat de parlementsleden in Het Journaal (VRT) en Het Nieuws (VTM) opdoken, werden verkregen door een samenwerking met het ENA (Elektronisch Nieuwsarchief) van de Universiteit Antwerpen en de Katholieke Universiteit Leuven.

Hoe werkt het Vlaams parlement?

Het Vlaams parlement bestaat uit 124 parlementsleden. Zij worden om de vijf jaar verkozen in 6 verschillende kieskringen die elk een aantal parlementsleden aanwijzen: Antwerpen (33 parlementsleden), Oost-Vlaanderen (27), West-Vlaanderen (22), Limburg (16), Vlaams-Brabant (20) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (6). Het Vlaams parlement is gehuisvest aan de Leuvenseweg 86 te Brussel. Het wordt voornamelijk gefinancierd door een dotatie van de Vlaamse Gemeenschap en had voor 2011 een budget van 95.982.902 euro.

Het Vlaams parlement neemt beslissingen doordat een meerderheid van de parlementsleden zich akkoord verklaart: ze keurt Vlaamse wetten (‘decreten’) goed, stelt de regering aan, controleert het beleid en stemt in met de begroting (een planning van de uitgaven).

De parlementsleden vergaderen meerdere keren per week: op woensdagnamiddag vergadert het voltallige parlement om definitieve beslissingen te nemen (de ‘plenaire’ vergadering). Dinsdag, woensdagvoormiddag, en donderdag vinden er voorbereidende vergaderingen met een kleiner aantal leden plaats (‘commissies’). Momenteel zijn er zo 25 commissies. Meestal zetelt een parlementslid in een beperkt aantal commissies. Ze worden dan een ‘vast lid van de commissie X’ genoemd. Ze kunnen echter ook andere commissies bijwonen als plaatsvervanger van een afwezig vast lid van hun fractie of gewoon als geïnteresseerd parlementslid. De meeste vergaderingen zijn ook voor het publiek toegankelijk.

In de commissies en in de plenaire vergadering kunnen de parlementsleden een aantal acties ondernemen. Zo kunnen ze een voorstel tot decreet indienen of een wijziging voorstellen aan een decreetsvoorstel (een ‘amendement’). Ze kunnen een regeringslid ook ondervragen (een ‘interpellatie’) of een vraag stellen (schriftelijk of mondeling). Daarnaast zijn er nog vele andere acties die ze kunnen ondernemen.

Wie zijn we?

Michiel Nuytemans, Mathijs Buts en Tim De Pauw.
De bedenkers van deze site. Drie prille dertigers die, naast een diploma politieke wetenschappen en een academisch verleden, een onwrikbaar geloof in de democratie delen. Om een bijdrage te leveren aan een goede werking van de democratie, hebben ze de afgelopen zes maanden gewerkt aan deze site om duidelijke en toegankelijke informatie te presenteren over het dagdagelijkse werk van de parlementsleden. Ze werken immers voor ons allemaal.

Tree Company.
Met een wild idee op de proppen komen kan iedereen, maar ervoor zorgen dat dit concreet wordt uitgewerkt, dat vereist vakwerk. Gelukkig konden we een beroep doen op de expertise van het jonge bedrijf Tree Company. Ze kwamen, zagen en overwonnen de enorme berg gegevens met het resultaat dat u verder op deze website kan raadplegen.

Pieter-Jan Vandeweerd (Vormkollektiev).
Een van onze uitgangspunten was dat de vorm van de website even belangrijk zou zijn als de inhoud. Dankzij een heldere vormgeving kan de bezoeker gemakkelijk door de website navigeren en de gewenste resultaten terugvinden. Hiervoor deden we beroep op Pieter-Jan Vandeweerd van het grafisch bureau Vormkollektiev.
Zoek een Vlaams parlementslid:
Naam
Partij
Kieskring (Provincie)

Het concept ZE WERKEN VOOR JOU

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie.
Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn.

Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.

Steun: ZE WERKEN VOOR JOU

Info

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie. Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn. Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.