Marleen Van den Eynde Kieskring: Antwerpen
Voorkeursstemmen: 3.627

Thema"s

Hieronder vind je een ranglijst met de thema's van de verschillende initiatieven die het parlementslid heeft ondernomen. Het Vlaams parlement classificeert elk initiatief onder één of meerdere thema's ('repertoriumtermen'). Het thema waarover het parlementslid de meeste initiatieven heeft genomen staat eerst, gevolgd door het thema dat het tweede meest voorkomt, enz... De cijfers bij elk thema geven het totale aantal keer weer dat een thema aan een initatief van dat parlementslid werd toegekend en het aandeel (in procent) van dit thema in het totale aantal toegekende thema's van dat parlementslid.
1. verkeer, mobiliteit en openbare werken
226
40.79%
2. leefmilieu en natuur
161
29.06%
3. energie en natuurlijke rijkdommen
25
4.51%
4. lokale besturen
19
3.43%
5. havens, waterwegen en zeewezen
18
3.25%
6. ruimtelijke ordening
17
3.07%
7. Europese aangelegenheden
10
1.81%
8. staatshervorming en communautaire aangelegenheden
9
1.62%
9. gezondheid
8
1.44%
10. wonen
8
1.44%
11. bestuurszaken
7
1.26%
12. landbouw en visserij
5
0.90%
13. taalgebruik
5
0.90%
14. wetenschap en innovatie
5
0.90%
15. Vlaamse Regering en algemeen beleid
5
0.90%
16. economie
5
0.90%
17. begroting
4
0.72%
18. maatschappelijke integratie en samenleving
3
0.54%
19. erfgoed
3
0.54%
20. Brussel, Vlaamse Rand en taalgrensgemeenten
2
0.36%
21. buitenlands beleid
2
0.36%
22. welzijn en gezin
2
0.36%
23. onderwijs en vorming
1
0.18%
24. Vlaams Parlement
1
0.18%
25. werk
1
0.18%
26. sport
1
0.18%
27. cultuur
1
0.18%
Zoek een Vlaams parlementslid:
Naam
Partij
Kieskring (Provincie)

Het concept ZE WERKEN VOOR JOU

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie.
Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn.

Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.

Steun: ZE WERKEN VOOR JOU

Info

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie. Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn. Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.