Joris Van Hauthem Kieskring: Vlaams-Brabant
Voorkeursstemmen: 13.980
fractievoorzitter van het Vlaams parlement

Thema"s

Hieronder vind je een ranglijst met de thema's van de verschillende initiatieven die het parlementslid heeft ondernomen. Het Vlaams parlement classificeert elk initiatief onder één of meerdere thema's ('repertoriumtermen'). Het thema waarover het parlementslid de meeste initiatieven heeft genomen staat eerst, gevolgd door het thema dat het tweede meest voorkomt, enz... De cijfers bij elk thema geven het totale aantal keer weer dat een thema aan een initatief van dat parlementslid werd toegekend en het aandeel (in procent) van dit thema in het totale aantal toegekende thema's van dat parlementslid.
1. staatshervorming en communautaire aangelegenheden
103
16.75%
2. lokale besturen
96
15.61%
3. Brussel, Vlaamse Rand en taalgrensgemeenten
67
10.89%
4. Vlaamse Regering en algemeen beleid
43
6.99%
5. bestuurszaken
32
5.20%
6. maatschappelijke integratie en samenleving
24
3.90%
7. onderwijs en vorming
23
3.74%
8. welzijn en gezin
23
3.74%
9. taalgebruik
22
3.58%
10. leefmilieu en natuur
21
3.41%
11. economie
16
2.60%
12. begroting
15
2.44%
13. gezondheid
13
2.11%
14. verkeer, mobiliteit en openbare werken
13
2.11%
15. buitenlands beleid
11
1.79%
16. ruimtelijke ordening
10
1.63%
17. sport
10
1.63%
18. Europese aangelegenheden
10
1.63%
19. wonen
10
1.63%
20. werk
10
1.63%
21. toerisme
8
1.30%
22. landbouw en visserij
6
0.98%
23. cultuur
5
0.81%
24. erfgoed
5
0.81%
25. Vlaams Parlement
4
0.65%
26. wetenschap en innovatie
4
0.65%
27. energie en natuurlijke rijkdommen
4
0.65%
28. media
3
0.49%
29. havens, waterwegen en zeewezen
2
0.33%
30. ontwikkelingssamenwerking
1
0.16%
31. internationaal ondernemen
1
0.16%
Zoek een Vlaams parlementslid:
Naam
Partij
Kieskring (Provincie)

Het concept ZE WERKEN VOOR JOU

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie.
Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn.

Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.

Steun: ZE WERKEN VOOR JOU

Info

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie. Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn. Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.