Marleen Vanderpoorten Kieskring: Antwerpen
Voorkeursstemmen: 13.678

Thema"s

Hieronder vind je een ranglijst met de thema's van de verschillende initiatieven die het parlementslid heeft ondernomen. Het Vlaams parlement classificeert elk initiatief onder één of meerdere thema's ('repertoriumtermen'). Het thema waarover het parlementslid de meeste initiatieven heeft genomen staat eerst, gevolgd door het thema dat het tweede meest voorkomt, enz... De cijfers bij elk thema geven het totale aantal keer weer dat een thema aan een initatief van dat parlementslid werd toegekend en het aandeel (in procent) van dit thema in het totale aantal toegekende thema's van dat parlementslid.
1. onderwijs en vorming
262
39.16%
2. verkeer, mobiliteit en openbare werken
41
6.13%
3. maatschappelijke integratie en samenleving
33
4.93%
4. lokale besturen
28
4.19%
5. welzijn en gezin
26
3.89%
6. Vlaamse Regering en algemeen beleid
22
3.29%
7. leefmilieu en natuur
19
2.84%
8. economie
19
2.84%
9. erfgoed
18
2.69%
10. begroting
17
2.54%
11. landbouw en visserij
16
2.39%
12. wetenschap en innovatie
11
1.64%
13. cultuur
11
1.64%
14. toerisme
10
1.49%
15. bestuurszaken
10
1.49%
16. Brussel, Vlaamse Rand en taalgrensgemeenten
10
1.49%
17. media
10
1.49%
18. werk
9
1.35%
19. wonen
9
1.35%
20. gezondheid
9
1.35%
21. ruimtelijke ordening
8
1.20%
22. buitenlands beleid
8
1.20%
23. sport
8
1.20%
24. Vlaams Parlement
8
1.20%
25. energie en natuurlijke rijkdommen
8
1.20%
26. Europese aangelegenheden
7
1.05%
27. ontwikkelingssamenwerking
7
1.05%
28. havens, waterwegen en zeewezen
7
1.05%
29. internationaal ondernemen
7
1.05%
30. staatshervorming en communautaire aangelegenheden
6
0.90%
31. taalgebruik
5
0.75%
Zoek een Vlaams parlementslid:
Naam
Partij
Kieskring (Provincie)

Het concept ZE WERKEN VOOR JOU

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie.
Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn.

Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.

Steun: ZE WERKEN VOOR JOU

Info

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie. Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn. Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.