Mieke Vogels Kieskring: Antwerpen
Voorkeursstemmen: 25.537

Thema"s

Hieronder vind je een ranglijst met de thema's van de verschillende initiatieven die het parlementslid heeft ondernomen. Het Vlaams parlement classificeert elk initiatief onder één of meerdere thema's ('repertoriumtermen'). Het thema waarover het parlementslid de meeste initiatieven heeft genomen staat eerst, gevolgd door het thema dat het tweede meest voorkomt, enz... De cijfers bij elk thema geven het totale aantal keer weer dat een thema aan een initatief van dat parlementslid werd toegekend en het aandeel (in procent) van dit thema in het totale aantal toegekende thema's van dat parlementslid.
1. welzijn en gezin
168
31.70%
2. gezondheid
64
12.08%
3. verkeer, mobiliteit en openbare werken
56
10.57%
4. wonen
40
7.55%
5. maatschappelijke integratie en samenleving
35
6.60%
6. onderwijs en vorming
28
5.28%
7. lokale besturen
16
3.02%
8. leefmilieu en natuur
14
2.64%
9. Vlaamse Regering en algemeen beleid
13
2.45%
10. ruimtelijke ordening
9
1.70%
11. staatshervorming en communautaire aangelegenheden
9
1.70%
12. begroting
7
1.32%
13. energie en natuurlijke rijkdommen
7
1.32%
14. werk
7
1.32%
15. Vlaams Parlement
7
1.32%
16. economie
6
1.13%
17. Brussel, Vlaamse Rand en taalgrensgemeenten
5
0.94%
18. cultuur
4
0.75%
19. buitenlands beleid
4
0.75%
20. Europese aangelegenheden
4
0.75%
21. havens, waterwegen en zeewezen
4
0.75%
22. landbouw en visserij
4
0.75%
23. bestuurszaken
3
0.57%
24. wetenschap en innovatie
3
0.57%
25. toerisme
3
0.57%
26. media
2
0.38%
27. sport
2
0.38%
28. erfgoed
2
0.38%
29. internationaal ondernemen
2
0.38%
30. ontwikkelingssamenwerking
2
0.38%
Zoek een Vlaams parlementslid:
Naam
Partij
Kieskring (Provincie)

Het concept ZE WERKEN VOOR JOU

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie.
Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn.

Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.

Steun: ZE WERKEN VOOR JOU

Info

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie. Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn. Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.