Erik Arckens - Onafhankelijken Kieskring: Brussel
Voorkeursstemmen: 726

Thema"s

Hieronder vind je een ranglijst met de thema's van de verschillende initiatieven die het parlementslid heeft ondernomen. Het Vlaams parlement classificeert elk initiatief onder één of meerdere thema's ('repertoriumtermen'). Het thema waarover het parlementslid de meeste initiatieven heeft genomen staat eerst, gevolgd door het thema dat het tweede meest voorkomt, enz... De cijfers bij elk thema geven het totale aantal keer weer dat een thema aan een initatief van dat parlementslid werd toegekend en het aandeel (in procent) van dit thema in het totale aantal toegekende thema's van dat parlementslid.
1. cultuur
60
42.86%
2. Brussel, Vlaamse Rand en taalgrensgemeenten
15
10.71%
3. erfgoed
8
5.71%
4. onderwijs en vorming
7
5.00%
5. media
5
3.57%
6. staatshervorming en communautaire aangelegenheden
4
2.86%
7. maatschappelijke integratie en samenleving
3
2.14%
8. leefmilieu en natuur
3
2.14%
9. welzijn en gezin
3
2.14%
10. buitenlands beleid
3
2.14%
11. lokale besturen
3
2.14%
12. economie
2
1.43%
13. bestuurszaken
2
1.43%
14. begroting
2
1.43%
15. Vlaamse Regering en algemeen beleid
2
1.43%
16. Vlaams Parlement
2
1.43%
17. landbouw en visserij
2
1.43%
18. sport
2
1.43%
19. wetenschap en innovatie
1
0.71%
20. wonen
1
0.71%
21. ruimtelijke ordening
1
0.71%
22. gezondheid
1
0.71%
23. verkeer, mobiliteit en openbare werken
1
0.71%
24. havens, waterwegen en zeewezen
1
0.71%
25. toerisme
1
0.71%
26. energie en natuurlijke rijkdommen
1
0.71%
27. ontwikkelingssamenwerking
1
0.71%
28. internationaal ondernemen
1
0.71%
29. Europese aangelegenheden
1
0.71%
30. taalgebruik
1
0.71%
Zoek een Vlaams parlementslid:
Naam
Partij
Kieskring (Provincie)

Het concept ZE WERKEN VOOR JOU

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie.
Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn.

Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.

Steun: ZE WERKEN VOOR JOU

Info

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie. Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn. Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.