Linda Vissers - Onafhankelijken Kieskring: Limburg
Voorkeursstemmen: 19.975

Thema"s

Hieronder vind je een ranglijst met de thema's van de verschillende initiatieven die het parlementslid heeft ondernomen. Het Vlaams parlement classificeert elk initiatief onder één of meerdere thema's ('repertoriumtermen'). Het thema waarover het parlementslid de meeste initiatieven heeft genomen staat eerst, gevolgd door het thema dat het tweede meest voorkomt, enz... De cijfers bij elk thema geven het totale aantal keer weer dat een thema aan een initatief van dat parlementslid werd toegekend en het aandeel (in procent) van dit thema in het totale aantal toegekende thema's van dat parlementslid.
1. lokale besturen
84
23.20%
2. verkeer, mobiliteit en openbare werken
73
20.17%
3. bestuurszaken
29
8.01%
4. maatschappelijke integratie en samenleving
21
5.80%
5. leefmilieu en natuur
17
4.70%
6. Vlaamse Regering en algemeen beleid
17
4.70%
7. onderwijs en vorming
15
4.14%
8. landbouw en visserij
12
3.31%
9. energie en natuurlijke rijkdommen
8
2.21%
10. werk
8
2.21%
11. ruimtelijke ordening
7
1.93%
12. toerisme
7
1.93%
13. wonen
7
1.93%
14. cultuur
6
1.66%
15. sport
5
1.38%
16. Brussel, Vlaamse Rand en taalgrensgemeenten
5
1.38%
17. gezondheid
5
1.38%
18. welzijn en gezin
5
1.38%
19. media
4
1.10%
20. economie
4
1.10%
21. erfgoed
3
0.83%
22. havens, waterwegen en zeewezen
3
0.83%
23. staatshervorming en communautaire aangelegenheden
3
0.83%
24. wetenschap en innovatie
3
0.83%
25. internationaal ondernemen
2
0.55%
26. begroting
2
0.55%
27. Vlaams Parlement
2
0.55%
28. buitenlands beleid
2
0.55%
29. taalgebruik
1
0.28%
30. Europese aangelegenheden
1
0.28%
31. ontwikkelingssamenwerking
1
0.28%
Zoek een Vlaams parlementslid:
Naam
Partij
Kieskring (Provincie)

Het concept ZE WERKEN VOOR JOU

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie.
Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn.

Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.

Steun: ZE WERKEN VOOR JOU

Info

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie. Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn. Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.