Fientje Moerman Kieskring: Oost-Vlaanderen
Voorkeursstemmen: 25.867

Thema"s

Hieronder vind je een ranglijst met de thema's van de verschillende initiatieven die het parlementslid heeft ondernomen. Het Vlaams parlement classificeert elk initiatief onder één of meerdere thema's ('repertoriumtermen'). Het thema waarover het parlementslid de meeste initiatieven heeft genomen staat eerst, gevolgd door het thema dat het tweede meest voorkomt, enz... De cijfers bij elk thema geven het totale aantal keer weer dat een thema aan een initatief van dat parlementslid werd toegekend en het aandeel (in procent) van dit thema in het totale aantal toegekende thema's van dat parlementslid.
1. onderwijs en vorming
145
24.09%
2. werk
36
5.98%
3. wetenschap en innovatie
33
5.48%
4. economie
33
5.48%
5. buitenlands beleid
28
4.65%
6. Vlaamse Regering en algemeen beleid
24
3.99%
7. ontwikkelingssamenwerking
24
3.99%
8. landbouw en visserij
22
3.65%
9. maatschappelijke integratie en samenleving
20
3.32%
10. internationaal ondernemen
20
3.32%
11. begroting
19
3.16%
12. leefmilieu en natuur
19
3.16%
13. erfgoed
18
2.99%
14. bestuurszaken
16
2.66%
15. Europese aangelegenheden
14
2.33%
16. welzijn en gezin
13
2.16%
17. lokale besturen
12
1.99%
18. cultuur
12
1.99%
19. media
11
1.83%
20. Brussel, Vlaamse Rand en taalgrensgemeenten
11
1.83%
21. Vlaams Parlement
10
1.66%
22. energie en natuurlijke rijkdommen
10
1.66%
23. wonen
10
1.66%
24. toerisme
9
1.50%
25. ruimtelijke ordening
9
1.50%
26. sport
9
1.50%
27. gezondheid
4
0.66%
28. verkeer, mobiliteit en openbare werken
4
0.66%
29. taalgebruik
3
0.50%
30. havens, waterwegen en zeewezen
2
0.33%
31. staatshervorming en communautaire aangelegenheden
2
0.33%
Zoek een Vlaams parlementslid:
Naam
Partij
Kieskring (Provincie)

Het concept ZE WERKEN VOOR JOU

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie.
Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn.

Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.

Steun: ZE WERKEN VOOR JOU

Info

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie. Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn. Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.