Bart Van Malderen Kieskring: Oost-Vlaanderen
Voorkeursstemmen: 6.311
fractievoorzitter van het Vlaams parlement

Thema"s

Hieronder vind je een ranglijst met de thema's van de verschillende initiatieven die het parlementslid heeft ondernomen. Het Vlaams parlement classificeert elk initiatief onder één of meerdere thema's ('repertoriumtermen'). Het thema waarover het parlementslid de meeste initiatieven heeft genomen staat eerst, gevolgd door het thema dat het tweede meest voorkomt, enz... De cijfers bij elk thema geven het totale aantal keer weer dat een thema aan een initatief van dat parlementslid werd toegekend en het aandeel (in procent) van dit thema in het totale aantal toegekende thema's van dat parlementslid.
1. werk
139
17.55%
2. welzijn en gezin
81
10.23%
3. verkeer, mobiliteit en openbare werken
65
8.21%
4. economie
65
8.21%
5. gezondheid
49
6.19%
6. leefmilieu en natuur
40
5.05%
7. maatschappelijke integratie en samenleving
40
5.05%
8. wetenschap en innovatie
38
4.80%
9. Vlaamse Regering en algemeen beleid
34
4.29%
10. begroting
33
4.17%
11. onderwijs en vorming
28
3.54%
12. havens, waterwegen en zeewezen
27
3.41%
13. ruimtelijke ordening
23
2.90%
14. bestuurszaken
20
2.53%
15. Vlaams Parlement
14
1.77%
16. lokale besturen
14
1.77%
17. erfgoed
14
1.77%
18. landbouw en visserij
13
1.64%
19. staatshervorming en communautaire aangelegenheden
10
1.26%
20. sport
9
1.14%
21. cultuur
8
1.01%
22. wonen
6
0.76%
23. Europese aangelegenheden
5
0.63%
24. media
5
0.63%
25. internationaal ondernemen
3
0.38%
26. buitenlands beleid
3
0.38%
27. energie en natuurlijke rijkdommen
2
0.25%
28. Brussel, Vlaamse Rand en taalgrensgemeenten
2
0.25%
29. toerisme
2
0.25%
Zoek een Vlaams parlementslid:
Naam
Partij
Kieskring (Provincie)

Het concept ZE WERKEN VOOR JOU

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie.
Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn.

Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.

Steun: ZE WERKEN VOOR JOU

Info

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie. Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn. Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.