Cindy Franssen Kieskring: Oost-Vlaanderen
Voorkeursstemmen: 18.450

Thema"s

Hieronder vind je een ranglijst met de thema's van de verschillende initiatieven die het parlementslid heeft ondernomen. Het Vlaams parlement classificeert elk initiatief onder één of meerdere thema's ('repertoriumtermen'). Het thema waarover het parlementslid de meeste initiatieven heeft genomen staat eerst, gevolgd door het thema dat het tweede meest voorkomt, enz... De cijfers bij elk thema geven het totale aantal keer weer dat een thema aan een initatief van dat parlementslid werd toegekend en het aandeel (in procent) van dit thema in het totale aantal toegekende thema's van dat parlementslid.
1. verkeer, mobiliteit en openbare werken
237
27.72%
2. maatschappelijke integratie en samenleving
184
21.52%
3. welzijn en gezin
69
8.07%
4. leefmilieu en natuur
69
8.07%
5. onderwijs en vorming
65
7.60%
6. gezondheid
36
4.21%
7. bestuurszaken
25
2.92%
8. lokale besturen
24
2.81%
9. havens, waterwegen en zeewezen
21
2.46%
10. cultuur
19
2.22%
11. werk
17
1.99%
12. energie en natuurlijke rijkdommen
15
1.75%
13. wonen
13
1.52%
14. landbouw en visserij
12
1.40%
15. Vlaamse Regering en algemeen beleid
11
1.29%
16. sport
6
0.70%
17. toerisme
5
0.58%
18. wetenschap en innovatie
5
0.58%
19. ruimtelijke ordening
5
0.58%
20. Europese aangelegenheden
4
0.47%
21. economie
3
0.35%
22. erfgoed
3
0.35%
23. media
3
0.35%
24. Brussel, Vlaamse Rand en taalgrensgemeenten
2
0.23%
25. staatshervorming en communautaire aangelegenheden
1
0.12%
26. begroting
1
0.12%
Zoek een Vlaams parlementslid:
Naam
Partij
Kieskring (Provincie)

Het concept ZE WERKEN VOOR JOU

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie.
Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn.

Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.

Steun: ZE WERKEN VOOR JOU

Info

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie. Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn. Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.