Jean-Jacques De Gucht Kieskring: Oost-Vlaanderen
Voorkeursstemmen: 50.504

Thema"s

Hieronder vind je een ranglijst met de thema's van de verschillende initiatieven die het parlementslid heeft ondernomen. Het Vlaams parlement classificeert elk initiatief onder één of meerdere thema's ('repertoriumtermen'). Het thema waarover het parlementslid de meeste initiatieven heeft genomen staat eerst, gevolgd door het thema dat het tweede meest voorkomt, enz... De cijfers bij elk thema geven het totale aantal keer weer dat een thema aan een initatief van dat parlementslid werd toegekend en het aandeel (in procent) van dit thema in het totale aantal toegekende thema's van dat parlementslid.
1. cultuur
81
29.24%
2. media
22
7.94%
3. onderwijs en vorming
20
7.22%
4. verkeer, mobiliteit en openbare werken
17
6.14%
5. sport
15
5.42%
6. erfgoed
12
4.33%
7. werk
11
3.97%
8. welzijn en gezin
11
3.97%
9. buitenlands beleid
10
3.61%
10. lokale besturen
10
3.61%
11. ontwikkelingssamenwerking
9
3.25%
12. leefmilieu en natuur
7
2.53%
13. gezondheid
7
2.53%
14. Vlaamse Regering en algemeen beleid
7
2.53%
15. toerisme
5
1.81%
16. maatschappelijke integratie en samenleving
5
1.81%
17. wetenschap en innovatie
4
1.44%
18. begroting
4
1.44%
19. bestuurszaken
3
1.08%
20. Brussel, Vlaamse Rand en taalgrensgemeenten
3
1.08%
21. wonen
3
1.08%
22. havens, waterwegen en zeewezen
2
0.72%
23. ruimtelijke ordening
2
0.72%
24. landbouw en visserij
2
0.72%
25. Vlaams Parlement
1
0.36%
26. Europese aangelegenheden
1
0.36%
27. internationaal ondernemen
1
0.36%
28. energie en natuurlijke rijkdommen
1
0.36%
29. economie
1
0.36%
Zoek een Vlaams parlementslid:
Naam
Partij
Kieskring (Provincie)

Het concept ZE WERKEN VOOR JOU

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie.
Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn.

Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.

Steun: ZE WERKEN VOOR JOU

Info

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie. Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn. Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.