Peter Reekmans Kieskring: Vlaams-Brabant
Voorkeursstemmen: 4.964

Thema"s

Hieronder vind je een ranglijst met de thema's van de verschillende initiatieven die het parlementslid heeft ondernomen. Het Vlaams parlement classificeert elk initiatief onder één of meerdere thema's ('repertoriumtermen'). Het thema waarover het parlementslid de meeste initiatieven heeft genomen staat eerst, gevolgd door het thema dat het tweede meest voorkomt, enz... De cijfers bij elk thema geven het totale aantal keer weer dat een thema aan een initatief van dat parlementslid werd toegekend en het aandeel (in procent) van dit thema in het totale aantal toegekende thema's van dat parlementslid.
1. verkeer, mobiliteit en openbare werken
605
27.84%
2. leefmilieu en natuur
398
18.32%
3. havens, waterwegen en zeewezen
145
6.67%
4. energie en natuurlijke rijkdommen
128
5.89%
5. lokale besturen
126
5.80%
6. erfgoed
106
4.88%
7. wonen
93
4.28%
8. ruimtelijke ordening
80
3.68%
9. landbouw en visserij
63
2.90%
10. bestuurszaken
60
2.76%
11. economie
48
2.21%
12. welzijn en gezin
45
2.07%
13. onderwijs en vorming
40
1.84%
14. wetenschap en innovatie
35
1.61%
15. werk
24
1.10%
16. staatshervorming en communautaire aangelegenheden
23
1.06%
17. Vlaamse Regering en algemeen beleid
22
1.01%
18. buitenlands beleid
21
0.97%
19. gezondheid
17
0.78%
20. maatschappelijke integratie en samenleving
13
0.60%
21. sport
13
0.60%
22. Europese aangelegenheden
12
0.55%
23. begroting
12
0.55%
24. internationaal ondernemen
10
0.46%
25. Brussel, Vlaamse Rand en taalgrensgemeenten
9
0.41%
26. cultuur
9
0.41%
27. toerisme
7
0.32%
28. ontwikkelingssamenwerking
3
0.14%
29. taalgebruik
3
0.14%
30. media
2
0.09%
31. Vlaams Parlement
1
0.05%
Zoek een Vlaams parlementslid:
Naam
Partij
Kieskring (Provincie)

Het concept ZE WERKEN VOOR JOU

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie.
Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn.

Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.

Steun: ZE WERKEN VOOR JOU

Info

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie. Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn. Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.