Fatma Pehlivan Kieskring: Oost-Vlaanderen
Voorkeursstemmen: 13.881

Thema"s

Hieronder vind je een ranglijst met de thema's van de verschillende initiatieven die het parlementslid heeft ondernomen. Het Vlaams parlement classificeert elk initiatief onder één of meerdere thema's ('repertoriumtermen'). Het thema waarover het parlementslid de meeste initiatieven heeft genomen staat eerst, gevolgd door het thema dat het tweede meest voorkomt, enz... De cijfers bij elk thema geven het totale aantal keer weer dat een thema aan een initatief van dat parlementslid werd toegekend en het aandeel (in procent) van dit thema in het totale aantal toegekende thema's van dat parlementslid.
1. onderwijs en vorming
356
64.96%
2. maatschappelijke integratie en samenleving
69
12.59%
3. economie
34
6.20%
4. welzijn en gezin
14
2.55%
5. werk
12
2.19%
6. buitenlands beleid
8
1.46%
7. Europese aangelegenheden
7
1.28%
8. cultuur
5
0.91%
9. internationaal ondernemen
4
0.73%
10. taalgebruik
4
0.73%
11. Vlaamse Regering en algemeen beleid
4
0.73%
12. ontwikkelingssamenwerking
4
0.73%
13. lokale besturen
3
0.55%
14. Brussel, Vlaamse Rand en taalgrensgemeenten
3
0.55%
15. sport
2
0.36%
16. erfgoed
2
0.36%
17. leefmilieu en natuur
2
0.36%
18. wonen
2
0.36%
19. wetenschap en innovatie
2
0.36%
20. verkeer, mobiliteit en openbare werken
2
0.36%
21. energie en natuurlijke rijkdommen
2
0.36%
22. landbouw en visserij
2
0.36%
23. begroting
2
0.36%
24. bestuurszaken
2
0.36%
25. gezondheid
1
0.18%
Zoek een Vlaams parlementslid:
Naam
Partij
Kieskring (Provincie)

Het concept ZE WERKEN VOOR JOU

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie.
Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn.

Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.

Steun: ZE WERKEN VOOR JOU

Info

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie. Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn. Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.