Griet Smaers Kieskring: Antwerpen
Voorkeursstemmen: 10.999

Thema"s

Hieronder vind je een ranglijst met de thema's van de verschillende initiatieven die het parlementslid heeft ondernomen. Het Vlaams parlement classificeert elk initiatief onder één of meerdere thema's ('repertoriumtermen'). Het thema waarover het parlementslid de meeste initiatieven heeft genomen staat eerst, gevolgd door het thema dat het tweede meest voorkomt, enz... De cijfers bij elk thema geven het totale aantal keer weer dat een thema aan een initatief van dat parlementslid werd toegekend en het aandeel (in procent) van dit thema in het totale aantal toegekende thema's van dat parlementslid.
1. verkeer, mobiliteit en openbare werken
146
37.53%
2. leefmilieu en natuur
29
7.46%
3. economie
23
5.91%
4. begroting
22
5.66%
5. onderwijs en vorming
20
5.14%
6. bestuurszaken
18
4.63%
7. wetenschap en innovatie
16
4.11%
8. Vlaamse Regering en algemeen beleid
15
3.86%
9. werk
12
3.08%
10. erfgoed
11
2.83%
11. landbouw en visserij
11
2.83%
12. maatschappelijke integratie en samenleving
11
2.83%
13. havens, waterwegen en zeewezen
9
2.31%
14. welzijn en gezin
7
1.80%
15. sport
5
1.29%
16. ruimtelijke ordening
5
1.29%
17. cultuur
5
1.29%
18. media
5
1.29%
19. staatshervorming en communautaire aangelegenheden
4
1.03%
20. wonen
4
1.03%
21. lokale besturen
3
0.77%
22. energie en natuurlijke rijkdommen
3
0.77%
23. Europese aangelegenheden
2
0.51%
24. buitenlands beleid
1
0.26%
25. internationaal ondernemen
1
0.26%
26. gezondheid
1
0.26%
Zoek een Vlaams parlementslid:
Naam
Partij
Kieskring (Provincie)

Het concept ZE WERKEN VOOR JOU

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie.
Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn.

Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.

Steun: ZE WERKEN VOOR JOU

Info

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie. Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn. Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.