Lies Jans Kieskring: Limburg
Voorkeursstemmen: 6.559

Thema"s

Hieronder vind je een ranglijst met de thema's van de verschillende initiatieven die het parlementslid heeft ondernomen. Het Vlaams parlement classificeert elk initiatief onder één of meerdere thema's ('repertoriumtermen'). Het thema waarover het parlementslid de meeste initiatieven heeft genomen staat eerst, gevolgd door het thema dat het tweede meest voorkomt, enz... De cijfers bij elk thema geven het totale aantal keer weer dat een thema aan een initatief van dat parlementslid werd toegekend en het aandeel (in procent) van dit thema in het totale aantal toegekende thema's van dat parlementslid.
1. verkeer, mobiliteit en openbare werken
276
43.33%
2. welzijn en gezin
123
19.31%
3. gezondheid
68
10.68%
4. maatschappelijke integratie en samenleving
30
4.71%
5. havens, waterwegen en zeewezen
29
4.55%
6. onderwijs en vorming
19
2.98%
7. leefmilieu en natuur
13
2.04%
8. staatshervorming en communautaire aangelegenheden
11
1.73%
9. economie
10
1.57%
10. Brussel, Vlaamse Rand en taalgrensgemeenten
10
1.57%
11. cultuur
6
0.94%
12. lokale besturen
5
0.78%
13. buitenlands beleid
5
0.78%
14. energie en natuurlijke rijkdommen
4
0.63%
15. wonen
4
0.63%
16. wetenschap en innovatie
3
0.47%
17. Vlaamse Regering en algemeen beleid
3
0.47%
18. werk
3
0.47%
19. begroting
2
0.31%
20. erfgoed
2
0.31%
21. landbouw en visserij
2
0.31%
22. sport
2
0.31%
23. toerisme
1
0.16%
24. ruimtelijke ordening
1
0.16%
25. ontwikkelingssamenwerking
1
0.16%
26. internationaal ondernemen
1
0.16%
27. taalgebruik
1
0.16%
28. bestuurszaken
1
0.16%
29. Europese aangelegenheden
1
0.16%
Zoek een Vlaams parlementslid:
Naam
Partij
Kieskring (Provincie)

Het concept ZE WERKEN VOOR JOU

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie.
Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn.

Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.

Steun: ZE WERKEN VOOR JOU

Info

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie. Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn. Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.