Wilfried Vandaele Kieskring: West-Vlaanderen
Voorkeursstemmen: 4.358

Thema"s

Hieronder vind je een ranglijst met de thema's van de verschillende initiatieven die het parlementslid heeft ondernomen. Het Vlaams parlement classificeert elk initiatief onder één of meerdere thema's ('repertoriumtermen'). Het thema waarover het parlementslid de meeste initiatieven heeft genomen staat eerst, gevolgd door het thema dat het tweede meest voorkomt, enz... De cijfers bij elk thema geven het totale aantal keer weer dat een thema aan een initatief van dat parlementslid werd toegekend en het aandeel (in procent) van dit thema in het totale aantal toegekende thema's van dat parlementslid.
1. leefmilieu en natuur
265
25.33%
2. ruimtelijke ordening
180
17.21%
3. media
138
13.19%
4. erfgoed
79
7.55%
5. verkeer, mobiliteit en openbare werken
55
5.26%
6. cultuur
55
5.26%
7. landbouw en visserij
52
4.97%
8. havens, waterwegen en zeewezen
37
3.54%
9. bestuurszaken
34
3.25%
10. onderwijs en vorming
15
1.43%
11. staatshervorming en communautaire aangelegenheden
13
1.24%
12. Europese aangelegenheden
13
1.24%
13. energie en natuurlijke rijkdommen
12
1.15%
14. Vlaamse Regering en algemeen beleid
12
1.15%
15. wonen
11
1.05%
16. buitenlands beleid
10
0.96%
17. toerisme
10
0.96%
18. gezondheid
9
0.86%
19. welzijn en gezin
9
0.86%
20. lokale besturen
8
0.76%
21. sport
7
0.67%
22. economie
5
0.48%
23. maatschappelijke integratie en samenleving
5
0.48%
24. begroting
4
0.38%
25. Brussel, Vlaamse Rand en taalgrensgemeenten
4
0.38%
26. taalgebruik
2
0.19%
27. wetenschap en innovatie
1
0.10%
28. werk
1
0.10%
Zoek een Vlaams parlementslid:
Naam
Partij
Kieskring (Provincie)

Het concept ZE WERKEN VOOR JOU

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie.
Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn.

Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.

Steun: ZE WERKEN VOOR JOU

Info

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie. Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn. Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.